Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Kontaktinfo SYV

Vill du veta mer eller funderar på något angående ditt studieval,
kan du kontakta vår Studie- och Yrkesvägledare.

Ameer Zahroon
Studie- och Yrkesvägledare
Telefon: 0157-430 506,
0722-451 258
E-post

 

BLI REDO FÖR GYMNASIET

De olika introduktionsprogrammen är till för dig som ännu inte är behörig för ett yrkes- eller högskoleförberedande program i gymnasieskolan.

Välkommen till Introduktionsprogrammet (IM)Du har en individuell studieplan som är anpassad efter dina behov. Här förbereder du dig för ett nationellt program, arbetsmarknaden eller annan utbildning.

Inriktningar:

Programinriktat individuellt val

Programmet vänder sig till dig som vill börja studera på ett yrkesprogram så snart som möjligt men inte har alla de godkända betyg från grundskolan som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.

Du läser de grundskoleämnen du saknar för behörighet parallellt med nationella kurser på ett yrkesprogram. Dessutom ska  arbetsplatsförlagt lärande ingå i utbildningen. Du kan bli behörig till ett nationellt program  när som helst under året.


Du måste uppfylla något av följande behörighets-krav för att komma in på detta program:

Godkänt i SVE/SVA, MA + 4 ämnen  
Godkänt i SVE/SVA, EN + 4 ämnen  
Godkänt i SV/SVA, EN, MA + 3 ämnen

 

Preparandutbildning

Här går du som längst ett år med målet att bli behörig till ett nationellt program. Du har även möjlighet att göra mindre kompletteringar av vissa ämnen för att bli antagen efter en kortare tid. Du läser de grundskoleämnen som ger dig behörigheten samtidigt som du följer kurserna på ett nationellt program. Programmet utformas för dig som enskild elev men flera elever kan ingå i samma grupp.

Individuellt alternativ

Utbildningen är flexibel och utformas för varje enskild elev efter behov och förutsättningar.  Du kan läsa grundskoleämnen, gymnasiekurser och göra praktik i motivationshöjande syfte.  Målet med utbildningen är att den ska leda  vidare till yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbetsmarknaden.

Yrkesintroduktion

Detta är en yrkesinriktad utbildning som kan leda till studier på yrkesprogram eller en  etablering på arbetsmarknaden. Vanligt är att kombinera praktik med grundskoleämnen.

 

Mer information samt översättningar till olika språk hittar du på:
Utbildningsinfo.se - Introduktionsprogrammet ->>


Eng More information and translations to different languages you can find at:
Utbildningsinfo.se - Introduktionsprogrammet ->>

 

PW Social