Administrativt

Läs mer...

Busskort/Tågkort

Elev som är berättigad till skolskjuts får buss-/tågkort för hela läsåret. Borttappat buss och tågkort anmäls till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. som spärrar kortet och nytt kort fås mot en kostnad av 100 kr.
Mer information om, samt blanketter för buss- och tågkort finns här ->>

 

Frånvaro, sjukanmälan och ledighetsansökan

Se särskild sida ->>

De flesta elever har hunnit gå ut gymnasiet innan de fyllt 20 år och behöver aldrig söka studiemedel för sina gymnasiestudier.

Men de elever som studerar på gymnasiet efter vårterminen det år de fyller 20, måste själva söka studiemedel om de vill fortsätta att få pengar från CSN.

Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se. Tänk på att söka i tid, dröjer det för länge innan Du söker, finns en risk att Du inte kan få studiemedel för de första veckorna på terminen. Det går nämligen bara att få detta för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan ansökan kom in.

Läs mer om studiemedel på CSN

Studiemedel - från höstterminen det år du fyller 20->>

Studiebidraget är pengar som du får från CSN när du går på gymnasiet.

Tanken är att det ska underlätta för dig som studerar. För att få studiebidraget måste du läsa på heltid. Om du skolkar kan du bli av med studiebidraget. Om du är borta utan att skolan har godkänt det, räknas det som skolk. Då ska skolan kontakta CSN och meddela att du skolkat. När skolan kontaktat oss skickar vi ett brev till dig eller dina föräldrar. I brevet skriver vi vad skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, kan du höra av dig till CSN eller till din skola inom sex dagar. Därefter stoppar vi utbetalningen av studiebidraget. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till studiebidrag igen.

Läs ytterligare information från CSNs hemsida->>

Studiehjälp

Du som går gymnasial utbildning kan få studiehjälp t o m vårterminen det år Du fyller 20 år.

Studiehjälp består av:

 • Studiebidrag
  Fn 1.050 kr/mån. Bidraget beviljas utan ansökan fr o m kvartalet efter det att Du fyllt 16 år.
  Det kommer automatiskt att sätts in på Föreningssparbanken (till samma konto som barnbidraget har betalats in).
  Studiebidraget förutsätter att eleven studerar på heltid, avvikelser rapporteras till CSN. (Se info ang frånvaro->>)
  Studiebidraget handläggs av Centrala studiestödsnämnden (CSN)->>.

 • Inackorderingsbidrag
  Om Du går i gymnasieskolan och är inackorderad på studieorten p g a lång resväg, lång restid eller avsaknad av kommunikationer, kan Du få ekonomiskt stöd för inackordering av Din hemkommun. Kontakta skolkontoret i Din hemkommun för vidare information.

 • Extra tillägg
  Extra tillägg är ett bidrag som kan beviljas av CSN. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Behovet av extra tillägg prövas mot Dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Blanketten finns att hämta på gymnasiets expedition.

För ett normalt läsår beviljas studiebidrag och extra tillägg för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen. Har Du fått studiebidrag hela läsåret utan avbrott, så får Du ett extra studiebidrag i juni.

 

Studiemedel

Fyller Du 20 år under höstterminen kan Du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Du kan också ansöka om enbart studiebidragsdelen. Ansökningsblanketten finns att hämta på gymnasiets expedition.

Vår arbetsplats

Skolan är en arbetsplats för elever, lärare och annan personal. Ett meningsfullt och målmedvetet arbete skapas genom en miljö som präglas av trygghet, inspiration och trivsel.
Vi visar hänsyn och god vilja, vi bemöter varandra med vänlighet och respekt och strävar ständigt efter god gemenskap.

Alla har lika stor rätt att lära, att vara trygga och att utvecklas.
Alla har lika stor skyldighet att värna om en trygg och trevlig arbetsmiljö.

 

Ordningsregler Prins Wilhelmgymnasiet

 • Respektera tider för lektioner och avtalade möten.
 • Ta med det du behöver för att kunna genomföra en lektion.
 • Hantera mobiltelefonen enligt undervisande lärares anvisning.
 • Lämna ytterkläder i skåpet eller på anvisad plats.

Betyg och bedömning

I gymnasieskolan sätts betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbete. Efter fullföljd utbildning får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Betygsskalan har sex steg, fem godkända steg, E-A och F som är ett icke godkänt betyg. Betyget sätts av läraren som till stöd har de preciserade kunskapskrav som finns för E, C och A. Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper.

Betygskopior

Om du gått ut gymnasiet men förlorat dina betyg gör du så här:

Om du fått ett examensbevis eller ett studiebevis kontaktar du centralarkivet via växeln
Telefon 0157-43 00 00 eller via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Mer om betygskopior ->>

 

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post