Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Vår arbetsplats

Skolan är en arbetsplats för elever, lärare och annan personal. Ett meningsfullt och målmedvetet arbete skapas genom en miljö som präglas av trygghet, inspiration och trivsel.
Vi visar hänsyn och god vilja, vi bemöter varandra med vänlighet och respekt och strävar ständigt efter god gemenskap.

Alla har lika stor rätt att lära, att vara trygga och att utvecklas.
Alla har lika stor skyldighet att värna om en trygg och trevlig arbetsmiljö.

 

Ordningsregler Prins Wilhelmgymnasiet

 • Respektera tider för lektioner och avtalade möten.
 • Ta med det du behöver för att kunna genomföra en lektion.
 • Hantera mobiltelefonen enligt undervisande lärares anvisning.
 • Lämna ytterkläder i skåpet eller på anvisad plats.
 • Ta med använd tallrik, bestick och glas till disken när du ätit.
 • Medtag ej mat eller dryck till lektionen.
 • Ställ i ordning klassrummet efter varje lektion.
 • Håll rent och snyggt. Släng skräp i papperskorgar. Klottra inte på bänkar, väggar och skåp.
 • Rökning är förbjudet inom skolans område.
 • Följ tillsägelser från skolans personal.
 • Stör inte andras arbete. Respektera deras rätt till arbetsro.
 • Visa hänsyn och respekt mot elever och personal.
 • Trakasserier, diskriminering, våld samt övriga kränkningar är inte tillåtet. Överträdelser polisanmäls.

 

PW Social