Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Skolan är indelad i tre arbetslag som har till uppgift att leda utvecklingen av program, pedagogik och arbetssätt. Arbetet inom varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.
Utvecklingsarbetet är beroende av regelbunden utvärdering och en nära och öppen dialog med elever och föräldrar.

De fyra arbetslagen är:

YRKES: Handel - och administrationsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet samt övriga yrkesprogram i lärlingsform.
SA/NA/EK: Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet
IM: Introduktionsprogrammet (Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ
SPRINT: Språkintroduktionsprogrammet

PW Social