Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

•    Alla skall känna sig trygga och välkomna till Prins Wilhelmgymnasiet
•    Utbildningen skall stimulera till kunskapssökande och ansvarstagande, ge självkänsla och självförtroende. Arbetssätt, arbetsformer och examinationer anpassas till detta
•    Prins Wilhelmgymnasiet erbjuder varierande, stimulerande och elevaktiva arbetssätt
•    På Prins Wilhelmgymnasiet finns former för personalens inflytande, delaktighet och ansvar
•    På Prins Wilhelmgymnasiet finns former för elevernas inflytande, delaktighet och ansvar
•    Samarbetet med grundskolorna skall utvecklas och fördjupas
•    Alla värnar om skolans goda rykte
•    Samarbete med universitet och högskolor i vårt närområde skall utvecklas och fördjupas

PW Social