Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Skolan är indelad i tre arbetslag som har till uppgift att leda utvecklingen av program, pedagogik och arbetssätt. Arbetet inom varje arbetslag leds av en arbetslagsledare.
Utvecklingsarbetet är beroende av regelbunden utvärdering och en nära och öppen dialog med elever och föräldrar.

De fyra arbetslagen är:

YRKES: Handel - och administrationsprogrammet, vård och omsorgsprogrammet samt övriga yrkesprogram i lärlingsform.
SA/NA/EK: Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet
IM: Introduktionsprogrammet (Preparandutbildning, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ
SPRINT: Språkintroduktionsprogrammet

•    Alla skall känna sig trygga och välkomna till Prins Wilhelmgymnasiet
•    Utbildningen skall stimulera till kunskapssökande och ansvarstagande, ge självkänsla och självförtroende. Arbetssätt, arbetsformer och examinationer anpassas till detta
•    Prins Wilhelmgymnasiet erbjuder varierande, stimulerande och elevaktiva arbetssätt
•    På Prins Wilhelmgymnasiet finns former för personalens inflytande, delaktighet och ansvar
•    På Prins Wilhelmgymnasiet finns former för elevernas inflytande, delaktighet och ansvar
•    Samarbetet med grundskolorna skall utvecklas och fördjupas
•    Alla värnar om skolans goda rykte
•    Samarbete med universitet och högskolor i vårt närområde skall utvecklas och fördjupas

PW Social