Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Inskickade artiklar

Läs mer: EXPAND 2015

Prins Wilhelmgymnasiet har nu deltagit i konferensen Expand 2015 i Karlstad. En mötesplats där vi samtalade om mångfald, öppenhet och tillväxt med skolor, kommuner & organisationer från hela Sverige.

Patrik Andersson fick idén att vända negativa attityder i Borlänge mot nysvenskar och då b la somalier. Genom att skapa ett somaliskt bandylag i kommunen som tävlade i VM fick han stor uppmärksamhet, även internationellt. Tillsammans med Filip & Fredrik gjordes filmen Ett trevligt folk till som skildrar hela processen. Inte ett öga var torrt när vi tog del av denna inspirerande och energiska mans berättelse. Alla kan vi bidra med något för att uppnå förändring & utveckling. http://www.borlange.se

Läs mer: Språkdag 2015

Prins Wilhelmgymnasiets språkdag 2015

Den Europeiska Språkdagen firas den 26 september varje år. Fredagen den 25 september uppmärksammade vi på Prins Wilhelmgymnasiet i Flen denna dag. Eftersom att det talas ett 40-tal olika språk på vår skola bestämde vi oss för att göra dagen till en internationell språkdag och många flera språk fick chans att bidra till firandet. Vi invigde dagen med att alla samlades i en ring och sa ”Hej” på något valfritt språk.

Läs mer: Kemins dag – fredag 9:e oktober 2015Full aktivitet på kemins dag med att göra hemmagjorda batterier av aluminiumfolie, kolstavar, lite hushållspapper och mättad koksaltlösning.

En uppgift som 110000 skolelever på 1200 skolor över hela landet deltog i. Däribland åk3 elever på PW-gymnasiets Naturvetenskapliga program, som med full entusiasm deltog i aktiviteterna under överseende av Peter Martinsson, lektor i kemi tillsammans med elever från åk 8 och 9 på Stenhammarskolan och deras no-lärare Arne Råberg, som undervisar i ämnet ”Forskning och Framtid” för elever med naturvetenskap som specialintresse.

Läs mer: Studiebesök på FryshusetI fredags den 25/9 var vi några stycken från Prins Wilhelmgymnasiet som tillsammans med stora delar av kommunledningsgruppen besökte Fryshuset i Stockholm.

Ett fantastiskt hus där 40 000 personer strömmar igenom varje vecka. Från Prins Wilhelmgymnasiet var vi Daniel Danon, Christina Bergenheim, Jonas Axelsson, Jonny Björk, Martina Granquist samt Ola Köhler. Vi fick en bra och informativ guidning om Fryshusets organisation samt arbetssätt och vi åkte därifrån med många nya tankar och idéer!

Fryshusets verksamhet finansieras genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, och försäljning av tjänster men även genom kommunala bidrag från flera av de städer Fryshuset verkar i. Vidare finns det ekonomiskt stöd från generösa företag och engagerade privatpersoner för driften av projekt och verksamheter.

Läs mer: Prins Wilhelm – en skola för ALLA!
www.abdn.ac.uk ->>

Värdegrundsskapade

Just nu pågår ett banbrytande arbete på vårt gymnasium för att skapa en ännu tryggare skolmiljö. Vi ser över våra handlingsplaner och policydokument med hjälp av lärare, elever och andra experter på området. Eleverna har en grupp som jobbar för att deras delaktighet i arbetet ska säkerställas. Representanter från alla program träffas och diskuterar förbättringsområden och lösningar. Personalen har en grupp som har möten för att jobba fram material efter samråd med eleverna.

Läs mer: Studenten 2015

Underkategorier

PW Social