Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Historien bakom
Bildningscentrum Prins Wilhelm

Bildningscentrum Prins Wilhelm

I mitten av 90-talet sålde Flens kommun ett energibolag och beslutade att använda vinsten till att bygga ett gymnasium. Målsättningen var att höja bildningsnivån i kommunen. Tanken, som även initialt genomfördes, vara att skapa ett särskilt bildningscentrum, varför även Komvux var inkluderat.

Stenhammarskolan blåstes ut och byggdes om. I utrymmet där NV håller hus fanns tidigare hemkunskapen och slöjdsalar. Under de två och ett halvt år som byggnationen tog, fanns grundskolan nere i Lillprinsen. Där hade ett privatföretag tidigare haft kontor och höglager. Man utlyste en arkitekttävling och det vinnande förslaget innehöll en pedagogisk tanke. Denna var "ses och synas" och förklarar hur det kommer sig att det finns fönster i samtliga klassrumsdörrar (exklusive aulorna).

Även tanken "öppenhet och respekt" finns representerad i arkitekturen och märks idag på att vissa väggar inte går ända upp i taket (t.ex. på 300- och 400-planen). Där gäller det därför att man under sitt arbete vid datorerna visar hänsyn och respekt när det samtidigt pågår lektioner på andra sidan väggen.

En annan pedagogisk tanke var att undervisningen skulle koncentreras kring uppgifter, som man diskuterade gruppvis och sedan redovisade inför kamraterna. Lektionssalarna är också befriade från gammaldags katedrar, som läraren kunde gömma sig bakom. Istället används nu höga, runda barbord, vilka medför att läraren får en närmare och tätare kontakt med eleverna.

I början var Kreativa stråket möblerat med fåtöljer, men de ersattes så småningom med de fasta bänkar, som nu finns där.

Skolan har en stor och bred entré, för att skänka ett välkomnande intryck. Och ett och ett halvt år efter öppnandet, blev även tunneln under järnvägen färdig. Detta medförde att skolan då blev ännu mer tillgängligt från buss- och järnvägsstationerna.

Arkitekten, som ritade skolan, fortsatte sedan med att rita flera skolor enligt samma pedagogiska principer. Det är de som idag kallas Kunskapsskolan (ett friskoleföretag).

 

Bilder från bygget av BildningsCentrum Prins Wilhelm år 1999.

PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder PWbyggbilder
PWbyggbilder PWbyggbilder  

 

 

PW Social