Rektor

Ansvarsområde rektor:
Ekonomi/Budget
Tjänstefördelning
Skolutvecklingsfrågor / Pedagogiska frågor
Utvärdering / Kvalitetsredovisning
Arbetsmiljöfrågor
Elevvård
Reducering / utökning av program
Antagningsenheten
Marknadsföring
IT-frågor
Samverkan

Jonas Axelsson

Jonas Axelsson
Telefon 0157-430 501,
0763 110 192
E-post

   

Rektor

Ansvarsområde rektor:
Språkintroduktionsprogrammet
Interkulturella enheten

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson
Telefon 0157-430 505
E-post