Kontaktinformation

Telefon symbol

Personal antagningsenheten:


Pernilla Åhlin  


Antagningskanslist
Pernilla Åhlin
642 81 FLEN
Telefon 0157-43 02 09
E-post

 

 


Antagningsenheten

All information från antagningsenheten finns på www.flen.se - Att söka till gymnasiet ->>