Qi-gong & meditation!

Qi-gong & meditation!

Så avslutades  en vecka för eleverna i kurserna Mental träning och Idrott och hälsa specialisering.