Årets Berzeliusstipendiat Firel Jabro (NA2) (andra från höger) tillsammans med andra deltagande gymnasieelever utanför Aula Magna, Stockholms Universitet.

Årets Berzeliusstipendiat Firel Jabro (NA2) (andra från höger) tillsammans med andra deltagande gymnasieelever utanför Aula Magna, Stockholms Universitet.

Årets Berzeliusstipendiat, Firel Jabro i årskurs 2 på naturvetenskapsprogrammet, fick stipendium i ämnet kemi för sin entusiasm, nyfikenhet och noggrannhet vid kemiska undersökningar och experiment. Stipendiet som delas ut av Svenska Kemisamfundet med hjälp av sponsorer täcker konferensavgift, resa och uppehälle att deltaga i Berzeliusdagarna som ägde rum i Aula Magna, Stockholms Universitet 27-28:e januari. Där bjöds på intressanta föreläsningar där elever från gymnasieskolor från hela landet fick ta del av det breda spektrum vad kemi kan innebära. Firel var särskilt intresserad av David Blomberg Saitton´s föredrag om hur man kan utvinna proteiner i samband med cellulosa-utvinning från skogsindustrin, där dessa kan användas till fiskföda, som i sin tur äts av människor. Fahimo Himo, Stockholms Universitet, berättade om hur teoretiska modelleringar inom kvantkemin har blivit ett användbart verktyg för att förstå kemiska processer såsom enzymkatalys. Patrik Andersson, Umeå Universitet, visade hur föremål, såsom leksaker för barn, kan påverka hälsan och miljön, då kemikalier från dessa har påträffats i damm. Det är kemikalier såsom mjukgörare, flamskyddsmedel och ytbehandlingsmedel, som är långlivade och kan påverka funktioner i våra kroppar. Karin Odelius, Kungliga Tekniska Högskolan, berättade om hur man kan ersätta oljebaserade plaster med mer miljövänliga plaster från förnybara material, s.k. bioplaster. Michelle Nerentorp, Chalmers Tekniska Högskola, berättade om sin forskning och expedition till Arktis och Antarktis för att studera hur den giftiga tungmetallen kvicksilver sprider sig till polarområdena. Martin Jarenmark, Lunds Universitet, berättade om molekylär paleontologi, där han studerar fossila molekyler med ultrasnabb laserspektroskopi. En tidsram från några femtosekunder till miljontals år.

I programmet ingick också middag under fredag kväll vid restaurang Piperska Muren, Stockholm. Mer information om evenemanget på Berzeliusdagarnas hemsida:
http://www.berzeliusdagarna.se/

Fahimo Himo, Stockholms Universitet, visade hur modellering av enzymkatalys kunde gå till  genom kvantkemiska beräkningar.
Fahimo Himo, Stockholms Universitet, visade hur modellering av enzymkatalys kunde gå till  genom kvantkemiska beräkningar.


Fakta om den svenske kemisten Jöns Jakob Berzelius, en av 1800-talets främsta kemister.

Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), en av Sveriges genom tiderna största kemist har fått ge namn åt Berzeliusdagarna, där gymnasieelever från hela Sverige som studerar kemi deltar. Berzelius upptäckte hela 5 grundämnen (cerium (1803), selen (1818), kisel (1824), zirkonium (1824), torium (1828). Han bestämde atom-massorna för ett 50-tal grundämnen och bestämde sammansättningen av nästan 2000 kemiska föreningar.
Jöns Jakob Berzelius (1779-1848)
Jöns Jakob Berzelius (1779-1848)