Årets arrangörer Na2 (Naturvetenskapsprogrammet)

På Prins Wilhelmgymnasiet finns det en tradition där årskurs 2 vid Naturvetenskapsprogrammet anordnar en aktivitetsdag till Alfred Nobels ära, och idag 9/12-2016 blev det vår tur.

Dagen invigdes med att Bob Dylan (alias Peter Martinsson) och Jonny Björk framförde några låtar av årets litteraturpristagare. Naturelever, samhällselever, teknikelever och ekonomielever delades in i lag med namn från olika grupper i Harry Potter-böckerna, och fick tävla mot varandra vid olika stationer. Det fanns en speciell aktivitet för varje Nobelpris, och från de olika aktiviteterna kunde man dra en koppling till årets olika Nobelpristagare. Kopplingarna var inte alltid jättetydliga, men de fanns där på något sätt iallafall.

Medicin och fysiologi:

Nobelpriset i medicin delas ut till en person som har gjort den viktigaste upptäckten inom medicinområdet under året. I år fick Yoshinori Ohsumi priset. Han fick årets Nobelpris i medicin för upptäckten av fenomenet “autofagi”. Ordet betydet “självätande” på latin, och är en viktig process i kroppen. Den gör att cellulärt material förs till lysosomerna i cellerna, där de senare bryts ner och återvinns. Lite förenklat kan man säga att processen städar bort skadade organeller, som till exempel mitokondrier. Därför valde vi att ordna ett spel som kan kopplas till just städningsdelen. Spelet var Trashockey. Två mot två tävlade de olika lagen mot varandra genom att försöka föra en tygtrasa med vars en kvast in i ett mål gjort av stolar. Tre gjorda mål gav en delvinst, och två eller tre delvinster gjorde att det laget vann ett poäng på den stationen.

Batoul Alhariri och Fredrik Lundblad

Trashockey Medicin och Fysiologi: Autofagi i form av trashockey

Ekonomi-och litteraturstationen

Litteratur-och ekonomistationen anordnades av oss, Firel och Najmo från NA2. Denna station inleddes med ett välkomsttal från Najmo, med hjälp av en powerpoint. Efteråt informerades deltagarna om tävlingen och tävlingsreglerna. Båda lagen hade varsin dator med quiz-frågor som bestod av både matematikfrågor och Nobelanslutna frågor. De hade sex minuter på sig att svara på de elva frågorna i quizen. Därefter skulle de para ihop bilder på Nobelpristagare i litteratur med deras namn och verk. Vid denna del hade de också sex minuter på sig. Poängen från båda delarna lades ihop och slutligen fanns det en vinnare. Vi upplevde att stämningen var skön och lärorik.

Skrivet av Firel Jabro och Najmo Nodoowe

Najmo och Firel ger instruktioner inför ekonomi och litteraturtävlingen
Najmo och Firel ger instruktioner inför ekonomi och litteraturtävlingen
Ekonomi och litteraturtävlingen

Fredspriset

I fredsstationen så fick två lag först svara på fyra frågor om just priset. En femte fråga var tillgänglig om de två lagen hade lika många rätt. Den som fick flest rätt fick välja mellan två påståenden:
1.  Man får kriga för att till slut få fred.
2.  Man får inte kriga, krig leder inte till fred.

Sedan skulle de olika lagen debattera och argumentera för sina påståenden. Det laget som var bäst på att debattera och argumentera fick ett poäng. Och medan en av oss rättade frågorna så gjorde den andra en presentation om den som vann Nobels fredspris i år.

Amal och Agil

Juan Manuel Santos (fredspristagaren 2016)

Juan Manuel Santos (fredspristagaren 2016)

 

Fred: Ett av de tävlande lagen som agiterar för fred utan krig!

Fred - Ett av de tävlande lagen som agiterar för fred utan krig!

Nobelpriset i fysik

Årets fysikstation innehöll en kort genomgång om årets nobelpristagare, David J. Thouless, F. Duncan M. Haldane och J. Michael Kosterlitz, samt anledningen till varför dessa valdes. De tre forskarna fick priset för deras arbete inom mekaniken bakom supravätskors beteende. Supravätskor, av till exempel helium, är ett aggregationstillstånd som uppkommer när ämnet kyls ner till ungefär -273℃. Det speciella med supravätskor är att vätskan börjar klättra på väggar. De tre forskarna tror att detta beror på små virvlar i vätskan som får vätskan att strömma uppåt. Anledningen till att detta fenomen inte uppkommer i praktiken är för att, det är den låga temperaturen som får virvlarna att komma tillräckligt nära varandra för att strömmen ska skapas. Vid temperaturer över -273℃ är virvlarna för långt ifrån varandra.
Aktiviteten som eleverna fick delta i var ett magnetrace. Två lag fick tävla mot varandra, vilket de gjorde genom att välja två personer från varje grupp som med hjälp av varsin magnet, skulle puta en annan friliggande magnet genom en hinderbana. De lyckades med detta genom att använda det faktum att lika laddningar repellerar varandra och använda detta till att föra den friliggande magneten framåt. Aktiviteten var mycket uppskattad, om något frustrerande.

-    Elias Bergenheim.

Fysik: Magnetrace på en hinderbana, supraledare i all ära.

Fysik - Magnetrace på en hinderbana, supraledare i all ära.

Fysik - Magnetrace på en hinderbana, supraledare i all ära.

Fysik - Magnetrace på en hinderbana, supraledare i all ära.

Fysik - Magnetrace på en hinderbana, supraledare i all ära.

 

Nobelpriset i Kemi

Vår Kemistation inspirerades av Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart och Bernard L. Feringa som tilldelas 2016 års Nobelpris, för deras formgivning och framställning av molekylära maskiner.

Bernard Feringa låg bakom ett stort fynd som skulle vara en början på något nytt redan 1999. Feringa lyckades använda sina molekylära motorer för att bygga bland annat en nanobil.
Då kom vi fram till ideén att låta våra tävlande bygga små legobilar som skulle ta sig så långt fram som möjligt. Vi var tvungna att ha några regler för att få de tävlande att fundera och öka spänningen. Alla deltog med stort engagemang i tävlingen vilket var fantastiskt. Vi fick fram den positiva anda vi ville ha. Efter tävlingen fick vi fram en vinnare och det utgjorde utav mycket små marginaler.

Yahye Shukri & Oliver Lundin

Kemi: Tävling med nanobilar på makronivå.

Kemi - Tävling med nanobilar på makronivå.

Kemi - Tävling med nanobilar på makronivå.

Kemi - Tävling med nanobilar på makronivå.

Kemi - Tävling med nanobilar på makronivå.

Kemi - Tävling med nanobilar på makronivå.

 

Prisutdelningsceremonin

Prisutdelningsceremonin

Årets arrangörer Na2 (Naturvetenskapsprogrammet)

Årets arrangörer Na2 (Naturvetenskapsprogrammet)

Foton tagna av Peter Martinsson, Oliver Lundin, Lars-Evert Larsson och Mats Jacobsson.