Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Skicka vidare!

”Och vi började förstå vilken
makt vi har när vi talar.”

Malala Yousafzai
(Ur Jag är Malala, 2015, s. 145)

 

Om du har begåvats med en talang, eller lärt dig något som andra skulle kunna ha nytta av, så dela med dig – skicka vidare! Det var vad några elever på natur- och samhälls-vetenskapsprogrammen på Prins Wilhelmgymnasiet gjorde under en solig förmiddag i november.

Dessa elever har visat sig vara väldigt duktiga på muntlig framställning i argumentation. Därför frågade jag om de hade lust att demonstrera för elever i klass C på introduktionsprogrammet hur muntlig argumentation ska gå till. Sex elever antog utmaningen med stor entusiasm. Jag tänkte också att det skulle vara ett utmärkt tillfälle för eleverna i årskurs 3 att öva sig i ledarskap; de skulle få ansvara för respektive lektionspass helt själva. När man får ta ansvar för andra växer man. Jag närvarade under lektionerna men förhöll mig passiv.

”Våga tänka annorlunda – köp en elbil”, föreslog Joe.
”Våga tänka annorlunda – köp en elbil”, föreslog Joe.

Så här sade Joe, Sheeba, Adnan, Hasan, Samsom och Najimo om sin erfarenhet av att leda och undervisa andra:


”Det var en unik upplevelse för mig att kunna framföra min presentation inför okända personer. Även om jag var nervös, så lyckades jag att övertyga dem vilket är någonting jag är inte bra på. Men det var lärorikt.”
Joe Githinji, NA3

”Det var roligt och utmanande att prova på något nytt.”
Sheeba Malekzadah, SA3

”Det var jätteroligt och lärorikt att vara hos klass C på IM.”
Adnan Osman, SA3

”För att uppfylla drömmar måste du ha en klar bild av var du ska innan du gör något åt det, jag visade dem vägen och det kändes skönt.”
Hasan Mohamed, SA3


”Det var lärorikt att redovisa för okända ansikten. Man fick visa dem hur vi jobbar på nationella program.”
Samsom Tecle, NA3

”Det var en spännande dag där jag kunde dela med mig av lite erfarenheter. Men även jag lärde mig mycket.”
Najimo Abdirahman, SA3
 

Att använda skoluniform kan förhindra mobbning, argumenterade Sheeba.
Att använda skoluniform kan förhindra mobbning, argumenterade Sheeba.

”Vi är alla lika värda, oavsett hudfärg eller religion” var Samsoms budskap.
”Vi är alla lika värda, oavsett hudfärg eller religion” var Samsoms budskap.

Adnan uppmanade till att rädda miljön innan det är försent.
Adnan uppmanade till att rädda miljön innan det är försent.

”Du kan förverkliga dina drömmar men du måste ge allt”, framhöll Hasan.
”Du kan förverkliga dina drömmar men du måste ge allt”, framhöll Hasan.


Inte bara uppvisade eleverna fina ledaregenskaper utan höll också intressanta tal, vilket resulterade i ett positivt gensvar hos åhörarna i klass C. De, å sin sida, uppförde sig exemplariskt under presentationerna och man kunde ha hört en knappnål falla. Eleverna i denna klass har varit i Sverige i ca 1-2 år. Dagen erbjöd ett ömsesidigt utbyte då alla lärde av varandra.

Så här kommenterade eleverna i klass C treornas besök (det är ett flertal kommentarer men jag ville gärna ha med något citat från var och en i klassen):

”Man måste veta att min åsikt är att vi behöver såna elever som kommer hit till vår klass för att vi kommer lära oss många saker och språket.”

”Det var bra att de kom eftersom de lärde oss hur man kan förklara och hur man kan stå framför eleverna. De hade kroppsspråk och ögonkontakt och jag hoppas att bli som dem mer och mer.”

”Det är jättebra att en elev kan vara lärare och förklara vad man behöver i livet och vad man måste göra.”

”Vi lärde oss av dem att vi inte ska vara nervösa och jag tyckte att det var bra att vi alla såg hur man pratar och hur man ska vara mot klassen.”

”När vi inte förstod, förklarade de så bra.”

”Hoppas att vi ska kunna samma som de. Jag kan nästan inte beskriva i ord hur avundsjuk jag blev för jag vill kunna samma som de. Men jag ska sträva att kunna samma som de.”

”Idag kom elever till vår klass och lärde oss om presentationer, de alla presenterade på sitt eget sätt. När jag lyssnade till dem, förstod jag vad de sa.”

”Det som de pratade om är viktigt för vår framtid. De tycker att det är bra och viktigt att gå i skolan.”

”De var duktiga elever. De var inte rädda och de hade kroppsspråk. Vi hoppas att bli som dem någon gång.”

”Man känner sig lite nervös om man ska stå där men de har lärt oss att man måste vara självsäker. Jag tackar dem eftersom de kom till oss och lärde oss mycket saker som vi inte visste om.
Tack!”

”Jag ska försöka göra som de har gjort. Det är viktigt för oss och det är viktigt för dem.”

”Jag tycker att det var bra, de har lärt oss hur man talar och presenterar.”

”Jag tycker om att de kom för att det var nya ting och det var inte tråkigt. De talade om verklighetens problem och presenterade lösningar och deras forskning hade underbyggda bevis.”

”De tog upp några viktiga saker som vi alla måste tänka på så snart som möjligt. Men Hasans presentation uppmuntrade mig väldigt mycket, och jag tycker att den var bäst av presentationerna men alla var jättebra.”

”Fanns nån som pratade om mina drömmar och jag fick mycket information av honom. Man måste plugga varje dag, varje minut eftersom livet är jättesvårt. Man kan inte bara sitta och få pengar.”

”De gav oss råd hur man ska göra drömmar till ett mål i livet. Vi förstod allt vad de sa och de pratade högt och lugnt och de är snälla! De uppmuntrade oss att vi måste prata mycket svenska för att bli bättre och med tiden kunna göra presentationer. Jag vill säga: Tack så mycket för att ni kom hit idag!”

”Jag tycker det är bra att de har kommit hit för att de har undervisat oss hur man ska stå och presentera. Jag säger till dem: Fortsätt! Tack för att ni har kommit hit och att ni har undervisat oss. Lycka till på universitetet allihop!”
 

Som lärare känner jag mig mycket stolt över eleverna och deras prestationer. Jag hoppas att i framtiden få uppleva samma känsla i repris – denna gång med elever i klass C i huvudrollerna!

Sofi Kanmert

PW Social