Fryshuset Lugna GatanI fredags den 25/9 var vi några stycken från Prins Wilhelmgymnasiet som tillsammans med stora delar av kommunledningsgruppen besökte Fryshuset i Stockholm.

Ett fantastiskt hus där 40 000 personer strömmar igenom varje vecka. Från Prins Wilhelmgymnasiet var vi Daniel Danon, Christina Bergenheim, Jonas Axelsson, Jonny Björk, Martina Granquist samt Ola Köhler. Vi fick en bra och informativ guidning om Fryshusets organisation samt arbetssätt och vi åkte därifrån med många nya tankar och idéer!

Fryshusets verksamhet finansieras genom bidrag från stiftelser och fonder, skolpeng, och försäljning av tjänster men även genom kommunala bidrag från flera av de städer Fryshuset verkar i. Vidare finns det ekonomiskt stöd från generösa företag och engagerade privatpersoner för driften av projekt och verksamheter.

En av många tjänster Fryshuset står för är “Lugna Gatan”. Tjänsten Lugna Gatan har att göra med att hantera, minska eller lösa vissa typer av sociala problem som har sitt ursprung i ungdomsgrupper; våld, stök, vandalisering, oro och negativa grupperingar.

Som en del av informationen denna dag fick vi också en inblick i hur Fryshuset arbetar på en unik socioekonomisk modell där målet är att visa på effekten av det arbete som görs. Det finns också en skolverksamhet med gymnasium och grundskola som vi planerar att se mer ingående på under kommande läsår.

Länkar:

Fryshuset ->>

Lugna Gatan ->>