www.abdn.ac.uk ->>
www.abdn.ac.uk ->>

Värdegrundsskapade

Just nu pågår ett banbrytande arbete på vårt gymnasium för att skapa en ännu tryggare skolmiljö. Vi ser över våra handlingsplaner och policydokument med hjälp av lärare, elever och andra experter på området. Eleverna har en grupp som jobbar för att deras delaktighet i arbetet ska säkerställas. Representanter från alla program träffas och diskuterar förbättringsområden och lösningar. Personalen har en grupp som har möten för att jobba fram material efter samråd med eleverna.

 

Edna Erkisson www.talarforum.se
Edna Erkisson, www.talarforum.se

Till allas vår hjälp har vi Edna Eriksson (www.talarforum.se ->>), en kvinna med lång erfarenhet av värdegrundsarbete. Under oktober kommer Edna att träffa alla elever och lärare för att implementera tankesättet hos samtliga på PW. Vi räknar med att grunderna skall stå klara vid jul. Men arbetet med våra värderingar är en ständigt pågående strävan så klart.

Vecka 43 kommer två elever, Rektor Jonas Axelsson, Integrationskoordinator Åza Jarlsdotter från Flens Kommun samt Förstelärare Ingela Berglund att delta i Expand i Karlstad för att inspirera andra skolor att våga initiera ett liknande självskådande arbete.

http://www.expandkarlstad.se/ ->>