Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

bild1.jpg

Stipendier vt 2015

Mycket goda studieprestationer – 10.000 kronor

Utdelas till den avgångselev som erhållit högst betyg. Kommunen vill på detta sätt visa sin uppskattning för mycket goda studieprestationer samt uppmuntra till vidare studier på högskolenivå.

Aliyya Haciyeva NA3

 

Uppmuntringsstipendium – 6.000 kronor (delas 3.000 kronor per elev)

Ett uppmuntringsstipendium att delas ut till elev i avgångsklass som har visat stor förmåga att självständigt ta ansvar för och planera sina studier i enlighet med skolans mål. Stipendiaten väljs ut av skolan.

Julia Lundblad NA3 och Anna Pestrea NA3

 

Marknadsföring –4.500 kronor (delas 1.500 kronor per elev))

Stipendiet delas ut till en elev i avgångsklass som på ett positivt sätt bidragit till att marknadsföra skolan och de värden och mål som skolan står för.

Linus Larsson Lärling3, Elin Strand SA3, Josefin Thunholm NA3

 

Arbetsklimat –1.500 kronor

Stipendiet delas ut till en elev i avgångsklass som bidragit till att skapa ett positivt arbetsklimat på skolan, för såväl elever som personal.

Katarina Björkman NA3

 

Arbetslagens stipendium (Bokstöd)

 

SA- arbetslaget

Du har under dina tre år hos oss på Samhällsprogrammet visat stort ansvarstagande för dina studier. Du lär verkligen för livet, vilket du i ditt gymnasiearbete visat än en gång.

Utöver studierna har du visat ett engagemang för skolan som helhet t ex biblioteksrådet. Med din positiva inställning som du sprider runt dig skapas en positiv atmosfär.

Rättvisa är ett ledord för dig och du är nu redo att gå ut och skapa ett bättre samhälle.

Vi önskar dig stort Lycka till i livet Shkofa Talib Aziz!

 

Yrkesarbetslaget

Med närmare hundraprocentig närvaro både i skolan och på arbetsplatsen har denna elev varit ett föredöme. Alltid i tid på arbetsplats och skola. Alltid med ambitionen att utföra sina uppgifter på bästa sätt. Alltid med ett leende till hands och med glimten i ögat.

Vi önskar dig stort Lycka till i livet Ellinor Klingzell

 

NAES-arbetslaget

Du har arbetat dig igenom dina studier här på gymnasiet på ett föredömligt sätt. Du har greppat det svenska språket och absorberat kunskap på ett effektivt, engagerat och passionerat vis. Du har satt tydliga mål för dina studier och fortskider mot dessa på ett metodiskt och ambitiöst sätt. Du är fylld av positivism och har under hela din studietid bidragit med inspiration och glädje.

Vi önskar dig all lycka till i framtiden!

Grattis till studenten Danial Shahrizi NA3!

 

Sörmlands Nerikes Gilles stipendium - 1.000 kronor

Detta stipendium går till en elev som har visat upp goda kamratliga egenskaper och trevligt bemötande gentemot såväl elever som skolans personal. Eleven har gjort stora framsteg inom sin inriktning samt på ett imponerande sätt utvecklat sina kunskaper på sitt huvudinstrument, slagverk.

Stipendiet går till Filip Blomqvist, ESMUS3

 

Lärlingsrådets stipendium åk 3 på 10 000 kr

Motivering:

Med vilja, ambition och tapperhet, både privat och på arbetsplatsen, och inte minst i skolan, har eleven varit ett föredöme. Eleven har även starkt bidragit till en god marknadsföring av lärlingsutbildningen. Eleven har dessutom varit ett stöd för sina kamrater i klassen på ett föredömligt sätt.

Till: Denise Eriksson

PW Social