Batoul, Nasrat och Abdikarim träffade Kaj Johansson för att få en bild av arbetarrörelsens framväxt.Batoul, Nasrat och Abdikarim träffade Kaj Johansson för att få en bild av arbetarrörelsens framväxt.

Elever från IM-programmet besökte i onsdags representanter för nykterhetsrörelsen, frikyrkorörelsen och arbetarrörelsen. Syftet var att få veta hur de olika folkrörelserna bildats, hur de påvekrat samhället och vad de gör idag. Olle Andersson på IOGT berättade om en tid när arbetarna kunde få ut en del av lönen i brännvin och visade upp dagens Kamratstöd. Lowe Knopp informerade om hur frikyrkorna växte fram och hur de idag bland annat bedriver en omfattande biståndsverksamhet. Kaj Johansson gav en snabblektion i arbetarrörelsens historia och kampen för allmän och lika rösträtt.

 

Bildtext: Batoul, Nasrat och Abdikarim träffade Kaj Johansson för att få en bild av arbetarrörelsens framväxt.
Lillemor Johansson
Lärare, svenska
Prins Wilhelmgymnasiet