Besök på SKB i tunnelsystemet under en ö i Östersjön, en testanläggning för slutförvaring av kärnbränsle.Studiebesök (torsdagen 29/1) på Oskarshamns Kärnkraftverk OKG, samt SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB)

Elever som läser fysik på Natur (Na1 och Na3) och Teknik (Te1 och Te2) åkte till OKG:s anläggningar i Orskarshamn för att uppleva kärnkraftverket på nära håll och speciellt studera den största kokvattenreaktorn (Orskarshamn 3) i världen. Vi anlände efter en 3,5 timmes busstur till anläggningens utställningshall där vi möttes upp av vår guide Annika Karlsson, ingenjör på OKG, som berättade om OKG, de olika reaktorernas historia, kärnkraften och framtiden.

Efter 1 timmes genomgång var vi redo att passera centralvakten, där man fick passera diverse metalldetektorer och uppvisa ID med foto, ungefär som på vilken flygplats som helst. Grindkort delades ut! Fotografering och mobiltelefoner var strängeligen förbjudna och vi fick lämna mobilerna i bussen. Väl innanför var det dags att inta lunch på restaurang Simpan. Efter lunchen passerade vi bassängerna för insläpp av kylvatten, dit en säl hade förirrat sig och stack upp huvudet då och då för att hälsa. Väl framme vid O3 var det dags för nästa säkerhetskontroll där vi fick var sin dosimeter som mätte strålning. Vi fick ta på oss gula skyddsoveraller, hjälmar, samt överdragsskor. Vi åkte upp 5 våningar där vi kunde titta ner på turbinerna. Därifrån vandrade vi uppåt i trappor tills vi var ovanför reaktorn och kunde titta ner på reaktorn med reaktorbadet genom ett skyddsfönster. Man kunde skymta några bränslestavar i förvar i vattnet. Innan vi fick komma ut var vi tvungna att bli genomsökta för eventuell strålingskontaminering, både innan och efter vi hade tagit av oss skyddskläderna.

Det andra studiebesöket inom samma område var på SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB), Äspölaboratoriet. En försöksverksamhet för slutförvaring av kärnbränsle. Vi fick åka ned 420 meter under havsytan till den tänkta slutförvaringsplatsen som låg under en ö. Den riktiga slutförvaringen är planerad till Forsmark, så det vi besökte var en försöksanläggning utan radioaktivt avfall, men med ett fullskaligt tunnelsystem under jord för att täcka testkapslar gjorda av koppar, omslutande bränslestavarna och brunnar där kopparkapslarna täcks med bentonit-lera (kattsand) och lämnas för slutförvaring i hundratusentals år. Efter en fullspäckade dag var det dags att åka tillbaka till Flen.

Ahmad (Te1) iklädd full mundering.

Vår guide berättar om den speciella bentonit leran (eller vanlig kattsand) för att täcka kopparkapslarna.

En kopparkapsel som omsluter bränslestavarna med uppgift att förhindra att strålningen går igenom.

Guiden berättar om slutförvaringsprojektet!

En brunn där kopparkapseln får plats. Brunnen med kopparkapsel innesluten i bentonit-lera.

Nazir, Abdul, Henrik, Daniel U och Rasmus nere på den lägsta punkten 420 meter under markytan.

Varje år genomförs ett race från den lägsta punkten upp till ytan, ett testrace genomförs här av några elever från Na1 och Te1.

Foton tagna av Peter Martinsson