Rymdraketer eller vågkraftverk? Gissa vad det är!Västkusten med Natur- och Teknikprogrammet

Onsdagen började tidigt även denna tredje dag för oss på Teknikprogrammet. I morse åkte vi mot Lysekil, en väldigt fin stad längst ute vid kusten. Där besökte vi det nyutvecklande företaget Seabased som forskar och utvecklar tekniken kring vågkraft tillsammans med Uppsala Universitet. Där fick vi en föreläsning om vad de gör samt deras mål med projektet och sedan en mycket intressant rundvandring i fabriken.

Vågkraft är en väldigt ny teknik och är därför under utveckling. Seabased arbetar just nu med ett projekt där man bygger världens största vågkraftverkspark med 360 stycken kraftverk på 50 meters djup utanför Kungshamn. Dagen var väldigt lärorik, vi är unika med att få besöka Seabased och det var därför extra häftigt. Allt i fabriken görs idag för hand, vilket gjorde allting ännu mer imponerande.

För oss naturvetare började dagen med att åka till Tjärnö för att följa med ett forskningshavsfartyg och göra bottenskrap. Vår guide var en marinbiolog som ledsagade oss genom bottenskrapen. Vi fick vara delaktiga genom att själva plocka ut arter ur det som drogs upp. Det var kladdigt, men roligt, för man visste aldrig vad man skulle hitta! Dagens fångst innehöll ett brett spektrum av arter, vilket gjorde vår förmiddag lyckad.

Därefter gick vi till Tjärnö marinbiologiska laboratorium, vilket var ett akvarium med arter från västerhavet. Dagen avslutades tillsammans med ett besök på ett utav Nordens största shoppingcentrum: Nordbys shoppingcentrum, vilket gränsade till Norge.

Det eftertraktade shoppingturen gjorde den redan lyckade dagen fulländad.

Naturvetare in action
Här ser vi en liten del av dagens fångst


Hälsningar från Teknik 2 och Natur 2