Hårt arbete lönar sig!Victoria Aven i samhällstrean har fått pris för sitt idoga arbete mot hedersvåld. 10 februari 2014 höll Victoria en temadag för alla årskurs ettor på PW om hedersvåld.

Sara Mohammed från föreningen GAPF, riksoganisationen mot hedersvåld, föreläste. Detta var Victorias gymnasiearbete och en fortsättning på en kurs hon läste i tvåan. Dagen blev en succé där kommunens tillitsgrupp som jobbar med dessa frågor kontinuerligt också deltog. Efter en tidningsartikel om dagen och elevens arbete i Eskilstunakuriren utsågs hon så till årets stipendiat hos Fogelstad och fick mottaga utmärkelsen samt 4000:- på kvinnodagen.

Vi på Prins Wilhelm gratulerar Victoria till detta fina pris och känner oss oerhört stolta! Bra jobbat! Vi hoppas att detta kan vara en inspiration till övriga elever som precis skall starta sitt gymnasiearbete - du kan göra skillnad!

Hårt arbete lönar sig!Hårt arbete lönar sig!

Läs mer:

Riksorganisation mot hedersvåld
http://gapf.se/

Kulturföreningen Fogelstad
http://www.fogelstad.org/sida/52

Handlingsplan mot hedersvåld i Flens kommun
http://www.flen.se/upload/Barn%20och%20utbildningsf%C3%B6rvaltningen/Dokument/handbok_webb.pdf