Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Gymnasiearbete Tema: Hedersrelaterat våld

Gymnasiearbete Tema: Hedersrelaterat våld

Som start på den nya terminen fick årskurs ett på Prins Wilhelmgymnasiet lyssna på en givande föreläsning on hedersrelaterat våld.

Ett arrangemang som drivit fram av en av årets avgångselever, Victoria Avén.

Jag gjorde en rapport i kursen Religion 2 där jag skrev om hedersvåld och hedersproblematik. Det arbetet utvecklades till ett intresse för frågor som dessa. När gymnasiearbetet skulle påbörjas hade jag en dialog med vår historielärare, Ingela Berglund - och vi bestämde sedan att hon skulle vara min handledare och att jag skulle arbeta med just hedersvåld. Senare utvecklades det till en temadag för årskurs ett. På den vägen är det! säger Avén.

Under dagen fick vi besök från Flens lokala enhet mot hedersrelaterat våld, Tillit, men dagens huvudnummer var Sara Mohammad. Hon är grundaren av föreningen GAPF, Glöm aldrig Pela och Fadime, där man aktivt arbetar emot kvinnoförtryck och hedersvåld. Mohammad inledde föreläsningen med att berätta om föreningen men även med att förklara skillnaden mellan kultur och religion, något som är svårt för många att acceptera och därför svårt att nå fram med. Fortsatt berättade hon om sin egen bakgrund som med av en extremare grad av hedersrelaterat våld där hon utsatts för stympning, våld och kränkningar vilket förklarar hennes starka engagemang inom frågan. Resterande del av föreläsningen höll samma röda tråd med just hederskultur och våld och Mohammad gick igenom tecken man skulle vara vaksam för om man trodde sig vara i risk för att bli utsatt för bortgifte men även hur man skulle agera och dokumentera och man var utsatt för hedersrelaterat våld eller var på väg att bli bortgift mot sin vilja. Hon tog även upp exempel på personer som både lyckats och misslyckats i sina försök att skaffa hjälp och markerade därmed vikten med att söka hjälp i tid. I vissa fall har föreningen lyckats i sina försök att föra tillbaka bortgifta personer till Sverige med risk för sina egna liv men alla går inte att rädda.

Victorias egna tankar om dagen:

Jag är mycket nöjd med dagen. Trots försenade tåg och lite problem med tekniken så löste sig allt ändå. Tack vare vaktmästaren Rolf Petersson samt Josef Lagbo och Gustaf Eriksson i Estettrean så fick vi till all teknik innan dagen började!
Jag hade räknat med att det alltid är några som inte dyker upp eller inte kommer tillbaka efter rasten. Men överlag så var det många duktiga elever där som lyssnade aktivt! Jag är nöjd med publiken som visade ett fantastiskt intresse, många kom även fram och pratade med Sara vilket var jättekul! Det har även kommit fram personer till mig och sagt att jag gjort ett bra jobb!

Artikelförfattare: Perly Jonsson Gustafsson, SA3MED

PW Social