Lärarna på IM bjöd sina elever på ett alldeles underbart Luciatåg dagen till ära!Lärarnas luciatåg på IM

Se hela albumet ->>
Fotograf Marie Andersson