Utdelning av NärProfils Företagsstipendium 2013NärProfils Företagsstipendium tilldelades i år UF-företaget Tolkjouren. Företaget har bestått av Ulrika Nazimson, Rebin Taleb Aziz och Feysal Omar och de har tillsammans under året erbjudit tolkhjälp på hela tretton språk. Stipendiet delades ut av näringslivschef Mikael Larsson.

Juryns motivering var:
"Dessa elever har på ett entusiastiskt sätt gripit sig an en utmaning att starta och driva ett företag som tolkar upp till 13 språk.

De har trots svårigheter på ett bra sätt lyckats bygga upp ett nätverk och erhållit ett gott resultat både ekonomiskt och praktiskt. De har visat sann entreprenörskap genom att se möjligheter att skapa ett tjänsteföretag genom att ta tillvara kulturella bakgrunder.