ECB i FrankfurtAndra delen av utbildningen till skolambassadör för EU är avslutad-

23 lärare från hela Sverige besökte en stor del av EU:s institutioner i fyra länder och träffade några av de svenska EU-parlamentarikerna, men även andra viktiga representanter för Sverige i EU.

Studiebesöket började med Europeiska Centralbanken i Frankfurt, där fick vi en expertföreläsning av juristen Mikael Stenström och ekonomen Malin Andersson. Det mest uppskattade och intressanta var besöket på Europaparlamentet i Strasbourg där vi träffade EU-parlamentarikerna - väldigt engagerade och professionella - Anna-Maria Corazza Bildt, Gunnar Hökmark, Cecilia Wikström, Anna Hedt och Marita Ulvskog.

Sedan besökte vi EU-domstolen i Luxemburg och till slut, också väldigt intressant, var besöket i Bryssel på EU-kommissionen och byggnaden för Sveriges representation i EU. Vi hade en fullspäckat program och många lärorika moment – en oförglömlig resa i EU:s korridorer och en väldigt viktig utbildning för alla deltagare. Nu återstår att skriva och genomföra en aktivitetsplan för Prins Wilhelmgymnasiet under 2013 och ett möte i Stockholm med alla EU-ambassadörer under senaste tre åren!

Katja Petkova

Deltagande EU-ambassadörer för skolan framför EU-komissionen i BrysselJan Olsson Sveriges ambassadör Coreper I på svenska representationskontoret i BrysselEU-parlamentet i StrasbourgEU-parlamentarikern Anna Hedh
EU-parlamentarikern Cecilia WikströmEU-parlamentariker Anna Maria Corazza Bildt
EU-parlamentariker Gunnar HökmarkEU-parlamentariker Marita Ulvskog
Europeiska ministerrådet i StrasbourgEU-domstolen i Luxemburg