Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Lär om EU - www.EUKUNSKAP.seFrån och med måndag är jag (Katja Petkova) på andra delen av utbildningen till EU-ambassadör för skolan.

Under fem dagar ska vi på studiebesök till de viktigaste EU institutionerna i fyra länder. Vi börjar med besök på ECB (Europeiska Central Banken) i Frankfurt, därifrån åker vi till Strasbourg och EU parlamentet, sedan ska vi till Luxemburg och EU-domstolen och resan avslutas med studiebesök på EU-kommissionen i Bryssel.

När jag har möjlighet kommer jag att skicka avrapportering från de olika platserna…


EU-samarbeteProgrammet under dagarna för EU - Skolambassadörer Frankfurt, Strasbourg, Luxemburg och Bryssel och 19-23 november 2012: 121115_program-EU-ambassador-utbildningen-del2.pdf ->>

En Power Point presentation som jag har använt mig när jag presenterar utbildningen:
EU_samarbetet en presentation i bildspel.ppsx ->>

 

Nedan finns länkar angående utbildningen EU-skolambassadörer:

http://www.eukunskap.se/ ->>

http://www.programkontoret.se/sv/Internationalisering/Internationalisering-i-skolan/Lar-mer-om-EU/ ->>

 

 

PW Social