Besök från salaams vänner hos samhällstreornaSamhällstreorna har under religionslektionen haft besök av Salaams vänner, en organisation som jobbar med religionsdialog och fredsarbete.

Soraiya och Sofia jobbade med oss i en workshop där våra fördomar och föreställningar sattes på prov. Efteråt konstaterade vi att våra sinnen har öppnats och att vi alltid kan se saker ur flera perspektiv.

Tack alla för en givande dag!

 

 

Besök från salaams vänner hos samhällstreornaBesök från salaams vänner hos samhällstreornaBesök från salaams vänner hos samhällstreorna
Besök från salaams vänner hos samhällstreornaBesök från salaams vänner hos samhällstreornaBesök från salaams vänner hos samhällstreorna
Besök från salaams vänner hos samhällstreorna