Studiebesök på en arkeologisk utgrävning

Så har det årliga studiebesöket på en arkeologisk utgrävning ägt rum på kursen Historia B på Samhällsprogrammet.

Eleverna fick veta hur Nyköping uppstod, växte fram samt hur människorna levde här under medeltiden. Under presseningen gömmer sig ett boningshus. Fynd som smycken från baltstaterna och kammar har hittats. Några fick sina drömmar krossade då de fick veta att det är låg lön och ont om jobb. Andra inspirerades av fysiskt utomhusjobb där man varje dag får använda sin tvärvetenskapliga tolkningsförmåga.

Under presseningen gömmer sig ett boningshus.Fynd som smycken från baltstaterna och kammar har hittats
Klicka på denna länk om du vill läsa mer om Sörmlands museums utgrävningar:
http://www.sormlandsmuseum.se/->>