Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

NV2 elever utmanades att räkna som en dator på institutionen för tillämpad matematikNV2 elever på besöket vid Linköpings universitet

NV2 elever utmanades att räkna som en dator på institutionen för tillämpad matematik vid Linköpings universitet den 31 maj. Uppgifterna var riktigt utmanande och intressanta för att samtidigt lärde man sig massor av nya saker som inte ingår i någon av matematikkurser på gymnasiet, säger eleverna.

Universitetsadjunkt Martin Bengtsson och Dr Jonas Bergman visade eleverna det vackraste i matematiken - de trigonometriska funktionerna som matematiker kan approximera och derivera överallt. Det finns funktioner som ser fyrkantigt ut. Att ha trigonometriska funktioner är som att ha en finslipad diamant istället för en klumpig stenbit, säger universitetslektor Jonas till eleverna.

På förmiddag utmanades eleverna att räkna som en dator Elevernas beräkningar matades stegvis in i en dators animeringsprogram för att kunna direkt se den grafiska lösningengenom att bestämma MacLaurinutvecklingarna av 6-e grads polynom för trigonometriska och exponentiella funktioner. Vi fick lära oss ett nytt begrepp - fakultet (n!) Fakultet är ett sätt att bilda olika köer av en given längd.
Elevernas beräkningar matades stegvis in i en dators animeringsprogram för att kunna direkt se den grafiska lösningen.

På eftermiddagen fortsatte eleverna sina diskussioner tills de var klara att redovisa sina olika lösningar på problemen för varandra.

 

En grupp arbetade med problem som handlade om hur man viker till en glasstrut för att få så stor volym som möjligt.

På eftermiddagen fortsatte eleverna sina diskussioner

Den andra gruppen fick en uppgift att bestämma en bra plats på biosalongen som ger den största möjliga synvinkeln till filmduken.

Det var roligt och samtidigt mycket givande. Man lär sig massor på en dag, säger eleverna som verkar vara jätte nöjda med arbetsdagen på universitetet.

Vid pennan Ludmila Hell.

Linköpings Univeritet
www.liu.se-->>

På eftermiddagen fortsatte eleverna sina diskussioner

 

 

PW Social