Låt eleverna arbeta som matematiker så löser de små frågor som professionella matematiker med intresse, engagemang och motivation!Nytt besök av NV3 elever vid Linköpings universitet

Låt eleverna arbeta som matematiker så löser de små frågor som professionella matematiker med intresse, engagemang och motivation! Uppgiftens nivå var lagom utmanande för elever vilket gick att klara av. När det inte finns några instruktioner och manualer då är det bara börja göra, säger eleverna. Det är också okej att göra fel, då man lär sig. Det är som i ett spel där det finns många möjliga svar och lösningar.

Frågan var hur många bilar som kan passera per tidsenhet på en bro med en god trafiksäkerhet? Hur optimerar man detta problem? Att optimera betyder att göra det bästa eller göra så bra som möjligt. Och det gjorde eleverna!

Att optimera betyder att göra det bästa eller göra så bra som möjligt. Och det gjorde eleverna!

Om vi vet hur lång en sträcka är under en minut, kan vi räkna ut antalet bilar och det är 60 gånger bilens hastighet delat med ett avstånd mellan två bilar, resonerar Martina på vägen fram sitt resultat. Men André säger att det ändå känns lite abstrakt när man vill räkna ut längden som bilarna passerar per minut. Det är ganska rimligt med 30 bilar per minut, motiverar Martina André. Men om det är halt då måste man åka väldigt långsamt vilket gör att antalet bilar minskar, fortsätter André sitt matematiska resonemang.

Men ett problem har varit att derivera en kvot, förklarar Ella för Martin Bengtsson, doktorand vid institutionen för tillämpad matematik.

Matematik – ett vapen i kampen mot cancer

För att visa att matematik finns överallt, bjöd Martin sin kollega Åsa Holm att presentera sin avhandling "Matematik - ett vapen i kampen mot cancer". Åsa visade upp sin enkla matematiska modell för tidsfördelning vid den farliga cellgiftsbehandlingen.

Med hjälp av matematiska modeller gör man också schemaläggning för piloter och beskriver ett förlopp för kemiska processer, berättade doktorand Åsa Holm.

Efter lunch bjöds eleverna på en rundvandring: föreläsningssalar, seminarierum, lärosalar, laboratorium, trevåningsbibliotek och många av studenternas mysiga fikaställen.
På eftermiddag tolkade eleverna livligt det matematiska resultatet i den verkliga situationen med bron, halka, bilars olika längder och förares olika reaktionstid. Det återstår nu bara att skriva en rapport där vi kommer att göra en rimlig bedömning av resultaten vi har fått fram, säger eleverna.

Diskussionen fortsatte sedan i lärarnas fikarum.

Diskussionen fortsatte sedan i lärarnas fikarum. Eleverna undrade vilka program som man kan plugga på universitetet och vad man gör på ingenjörsprogrammet. Eleverna fick veta att Martin Bengtsson spelar schack på fritiden och att studenters skoldag är 8:00 - 15:00. Studenter läser 2-3 kurser samtidigt och det är bara tentor och duggor som gäller!