Bärbar datorDenna vecka har samtliga elever i åk 3 utrustats med bärbara datorer på PW-gymnasiet.

Detta är en del av en medveten satsning från kommunens sida där eleverna på gymnasiet får en bärbar dator under studietiden.

Till hösten 2011 kommer samtliga elever på PW-gymnasiets nationella program att ha en bärbar dator under studietiden. Lärare i Flens Kommun har även de utrustats med bärbara datorer under hösten.