NV3 elever utmanades att lösa kluriga problem på institutionen för tillämpad matematik vid Linköpingsuniversitetet

NV3 elever utmanades att lösa kluriga problem på institutionen för tillämpad matematik vid Linköpingsuniversitetet.

Vi fick handskas med riktiga huvudbryuppgifter där man aldrig får veta hur man skall gå tillväga, säger eleverna. Men samtidigt var det spännande att få tänka ”out of the box” och ta fram all fantasi man har.

Det matematiska problemet handlade om att ta reda på den optimala bilhastigheten för bilar som passerar en enkelriktad väg på en bro. Man vill att så många bilar som möjligt ska passera bron per minut med god trafiksäkerhet.

Det matematiska problemet handlade om att ta reda på den optimala bilhastigheten för bilar som passerar en enkelriktad väg på en bro.Eleverna fick först testa om problemet var realistiskt. Sedan fick de identifiera vad som var viktigt att besvara. På så sätt har det verkliga problemet blivit ett matematiskt.

Vi började med att ”brainstorma” all kunskap som vi lärt oss i olika kurser, så som reaktionstid, friktionskraft, arbete och energi, ekvationer och derivator, säger elever.

Nästa gång kommer vi att träffas för att kunna tolka det matematiska resultatet i den verkliga situationen och göra en rimlig bedömning.

 

Vi började med att ”brainstorma” all kunskap som vi lärt oss i olika kurser..Nästa gång kommer vi att träffas för att kunna tolka det matematiska resultatet i den verkliga situationen och göra en rimlig bedömning...

Inskickat: Författaren Ludmila Hell.