CERN

CERN: En intensiv, lärorik och spännande resa till en fysikers paradis.

Målen med resan var att få uppleva lite av det höga tempot på CERN och att ta del av spänningen i det som händer inom dagens forskning. För mig som fysiklärare är det mycket viktigt att få kunna lägga till många spännande och motiverande bitar av den allra modernaste fysiken till min undervisning. Med min undervisning vill jag väcka intresse hos eleverna för ännu outforskade områdena av fysiken: vad universum består av, varifrån det kommer och varför det beter sig som det gör..

CERN är ett laboratorium där 8 000 forskare från 80 nationer fick komma och göra sina projekt. Det är ett informellt och opolitiskt ställe där gäller fullständigt öppenhet. Forskarna i CERN jobbar på ett helt unikt sätt utan gränser. Forskare själva säger att om man får chefer så tappar man fokus på fysiken.

Exciting times are ahead of us!Enligt fysiker och astronomer känner vi bara till 5 procent av universum i dag. Det finns inget bevis på att universum ser så enkelt ut som det periodiska systemet.

Forskarna letar efter de små bitarna av materia och studerar hur dem bygger universum. De söker även efter supersymmetri, mörk materia och antimateria. Vid universums början exploderade materia och antimateria från Big Bang. Naturen tyckas föredra materia. För att få veta varför, måste fysikerna studera antimateria. Vid Bing Bang skapades lika mycket materia och antimateria. Men nu har all antimateria tycks vara forsvunnen. LHC experiment ska försöka ta reda på varför.

LHC (Large Hadron Collider) är världens största partikelaccelerator

LHC (Large Hadron Collider) är världens största partikelaccelerator med en omkrets på 27 kilometer. Den ligger 100 meter under marken på gränsen mellan Frankrike och Schweiz.
Inuti LHC finns två rör där protonstrålar accelereras med hjälp av starka elektromagneter.Inuti LHC finns två rör där protonstrålar accelereras med hjälp av starka elektromagneter.

Inuti LHC finns två rör där protonstrålar accelereras med hjälp av starka elektromagneter. För att magneterna ska klara det måste de kylas ner till - 2710 C med hjälp av 150 ton helium. Rören korsas vid fyra olika detektorer som registrerar kollisioner.
Detektorerna är kopplade till datorer som registrerar 800 miljoner enskilda proton-proton kollisioner per sekund. Att analysera all det data är en häpnadsväckande uppgift.

CERN:s uppdrag är att utveckla partikelfysik, framtidens teknologi, att träna framtidens forskare och ingenjörer samt informera och stimulera allmänhet.

CERN arbetar med europeisk industri i många grenar av modern teknologi så som elektronik, vakuum, kommunikation, datorvetenskap, metrologi och klimatforskning, väg- och vattenbyggnad, supraledareteknik, medicinskteknik, acceleratorteknologi och partikeldetektorteknik. CERN-forskare även uppfann Internet (World Wide Web).

CERN:s uppdrag är att utveckla partikelfysik, framtidens teknologi, att träna framtidens forskare och ingenjörer samt informera och stimulera allmänhet. Hela tiden försöker man lösa nya fysikgåtor och gå igenom lärningsprocess. Under senaste 20 år har CERN utvecklat en helt unik teknologi. CERN tar emot universitetsstudenter och utbildar dem.

Samhället behöver intresserade ungdomar för att arbeten inom naturvetenskap, det är ett spännande yrke!

Inskickat av: Ludmila Hell