Reducerat program

Elev med påtagliga studiesvårigheter kan enligt skollagen beviljas reducerat program.

Reducerat program ger inte grundläggande behörighet för vidare studier. Efter mentorssamtal och studievägledarsamtal tas beslut av rektor.

 

Utökad studiekurs

Elev med goda studieförutsättningar kan få välja ytterligare studiekurs i mån av plats.

Individuellt val

I nya gymnasiet (GY-11) gör eleverna sina individuella val under läsår 1 och 2.

Arbetsplatsförlagt Lärande - APL

Om Du läser på något av yrkesprogrammen kommer Du att arbeta 75 dagar, fördelade över de tre årskurserna, ute på arbetsplatser. Lärlingsinriktningarna har arbetsplatsförlagt lärande med minst 50% av sin utbildningstid.