Fredrik och Oliver tilldelats stipendium för deltagande i Molecular Frontiers Symposium Sustainable Energy på Chalmers 7-8 december 2017.Fredrik och Oliver i NA3 på Naturprogrammet har tilldelats stipendium för deltagande i Molecular Frontiers Symposium Sustainable Energy på Chalmers 7-8 december 2017.

Länkar:
www.molecularfrontiers.org/symposia/gothenburg-2017  ->>

www.chalmers.se/en/conference/sustainableenergy/ ->>