Elever på Språkintroprogrammet pratar om trygghet och skola.

Vidare till Sveriges Radio
P4 Sörmland ->>

P4 Sörmland intervjuade elever på Språkintroprogrammet
och pratade om trygghet och skola.