Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Prins Wilhelmgymnasiets Stipendiater VT 2017

 

Mycket goda studieprestationer – 10.000 kronor

Utdelas till den avgångselev som erhållit högsta betyg. Kommunen vill på detta sätt visa sin uppskattning för mycket goda studieprestationer samt uppmuntra till vidare studier på högskolenivå.

Lovisa Eriksson NA3

 

Uppmuntringsstipendium – 5.000 kronor

Uppmuntringsstipendium, delas ut till  en elev i avgångsklass som har visat stor förmåga att självständigt ta ansvar för och planera sina studier i enlighet med skolans mål..

Trifa Taleb Aziz SA3

 

Marknadsföring – 3.000 kronor (delas 1.500:- per elev)

Du har på ett positivt sätt bidragit till att marknadsföra skolan och de värden och mål som skolan står för.

Emma Helder Lärling 3 och Najah Omar SA3                                                                      

 

Arbetsklimat –2.500 kronor

För att du på ett positivt sätt bidragit till att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal och alltid varit hjälpsam och kreativ.

Tor Andersson SA3

 

 

Sörmlands Nerikes Gille 1500:-

Daniel som går tredje året på naturvetenskapliga programmet har utmärkt sig exemplariskt gentemot andra elever, lärare och på ett föredömligt sätt bidragit till god atmosfär och sammanhållning på skolan. Han har dessutom höga ambitioner med sina studier, är nyfiken och ifrågasättande, samt argumenterar med god saklighet.

Daniel Vallin NA3

 

Arbetslaget Na/SA/Te/EK stipendium 500:- (Presentkort Bokhandeln)

Abdul har uppvisat en särskild inställning när det gäller att ta till sig kunskaper. Man lär sig inte enbart för att få höga betyg utan för att ta till sig kunskap, som man kan använda sig av. Han är också kritisk till när så ej är fallet och vill alltid sätta kunskaper i sitt sammanhang. Abdul har visat att man kan lära sig för livet och är ett stort föredöme för andra elever

 

Genom sitt gymnasiearbete med titeln “Fotboll ett fysikaliskt fenomen: Rörelsen hos bollen vid straff, frispark, samt hörna” har Abdul visat på hur man på ett kreativt sätt använda sina kunskaper inom fysik för att modellera rörelse inom idrotten.

 

Vi i arbetslaget NaSaTeEk kan därför med stolthet tilldela arbetslagets stipendium till Abdul Malekzadah i NA3.

Abdul Malekzadah NA3

 

Yrkesarbetslaget 500:- (Presentkort Bokhandeln)

Med kämpaglöd och positiv inställning, har du gjort goda studieresultat och fått mycket bra vitsord från praktikplatsen. Det har även resulterat i god själutveckling.

Isak Grandell Lärling 3

 

Lärlingsrådets stipendium åk 3 – 10.000 kronor

Med intresse, engagemang och stort personligt ansvar har denne elev, förutom mycket goda vitsord från arbetsplatsen, utökat de ordinarie teoretiska studierna på ett lyckosamt sätt. Genom närmast hundraprocentig närvaro, både i skolan och på arbetsplatsen har denne elev varit ett föredöme.

Christer Andersson Lärling 3

PW Social