Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2Åk 9 elever från Stenhammarskolan, Flen med inriktning Forskning och framtid tillsammans med lärare Arne Råberg besökte besökte idag fredag 24/3 2017 Prins Wilhelmgymnasiet där de fick delta i en kemilaboration med elever från åk 2 på naturvetenskapsprogrammet och gymnasiets lektor i kemi Peter Martinsson.

Uppgiften var att ta reda på halten ättiksyra i vinäger genom att titrera vinägern med natriumhydroxidlösning av känd koncentration. Det fanns vinäger från Druvans, Ica och Winborgs att tillgå. Ett rosa färgomslag indikerade att ekvivalenspunkten var nådd. Med magnetomrörning och noggrann avläsning kunde sedan masshalten bestämmas till värden kring 6.0 % vilket var det förväntade värdet enligt produktens etikett.

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2

Besök av åk 9 elever på kemilektion med NA2