Information om antagningsregler för högskola och universitet hittar du bäst på dessa sidor:

Länkar:

Skolverket: www.skolverket.se
Studera: www.studera.nu

Universitets- och högskolerådet: http://www.uhr.se/sv/Studier-och-antagning/