PDF från CSN Vad händer med studiebidraget om du skolkar?

Studiebidraget är pengar som du får från CSN när du går på gymnasiet.

Tanken är att det ska underlätta för dig som studerar. För att få studiebidraget måste du läsa på heltid. Om du skolkar kan du bli av med studiebidraget. Om du är borta utan att skolan har godkänt det, räknas det som skolk. Då ska skolan kontakta CSN och meddela att du skolkat. När skolan kontaktat oss skickar vi ett brev till dig eller dina föräldrar. I brevet skriver vi vad skolan rapporterat om din frånvaro. Om du tycker att skolans uppgifter inte stämmer, kan du höra av dig till CSN eller till din skola inom sex dagar. Därefter stoppar vi utbetalningen av studiebidraget. När skolan meddelar att du slutat skolka, har du rätt till studiebidrag igen.

Läs hela PDF:n från CSN ->>

Läs även ytterligare information från CSNs hemsida->>