Vidare till CSN ->>De flesta elever har hunnit gå ut gymnasiet innan de fyllt 20 år och behöver aldrig söka studiemedel för sina gymnasiestudier.

Men de elever som studerar på gymnasiet efter vårterminen det år de fyller 20, måste själva söka studiemedel om de vill fortsätta att få pengar från CSN.

Studiemedel består av bidrag och lån, men det går att söka enbart bidraget. Du söker studiemedel på www.csn.se. Tänk på att söka i tid, dröjer det för länge innan Du söker, finns en risk att Du inte kan få studiemedel för de första veckorna på terminen. Det går nämligen bara att få detta för fyra veckor bakåt i tiden, räknat från veckan innan ansökan kom in.

Läs mer om studiemedel på CSN

Studiemedel - från höstterminen det år du fyller 20->>