Kalendarium

Kalendariet uppdateras flera gånger under läsåret..

Hoppa direkt till aktuell vecka->>

Vårterminen 2019

 


Vecka 2


 

7/1 Måndag
Personalen börjar

09.00-15.00 Prövning elever, sal 215

8/1 Tisdag

9/1 Onsdag
Eleverna börjar, vanlig skoldag.

10/1 Torsdag

11/1 Fredag

 


Vecka 3


Populum elever

14/1 Måndag

15/1 Tisdag

16/1 Onsdag
15.30-17.00 Gymnasieinformation för IM och IMS - alla nationella program.

17/1 Torsdag

18/1 Fredag

 


Vecka 4


 

21/1 Måndag

22/1 Tisdag

23/1 Onsdag

24/1 Torsdag

25/1 Fredag

Högtidlighållande av Förintelsens minnesdag (27/1)
Schemabrytande

08.30 Föreläsning Skjortan
10.30 Macka & festis på Skjortan
11.30 Föreläsning av elevinformatörer om Förintelsen, dess minnesdag och resan till Polen förra året
13.00 Fredsmarsch genom Flen
Slut för dagen (ingen ordinarie undervisning.)

 


Vecka 5


Klassråd

28/1 Måndag
09:00-10:00 Elevkårsmöte - alla medlemmar och blivande medlemmar varmt välkomna!
Läs mer om elevkåren ->>

29/1 Tisdag

30/1 Onsdag

31/1 Torsdag

1/2 Fredag

 


Vecka 6


 

4/2 Måndag

5/2 Tisdag

6/2 Onsdag

7/2 Torsdag

8/2 Fredag

 


Vecka 7


Populum elever

11/2 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle sal 208

12/2 Tisdag

13/2 Onsdag
16.00-17.00 Provtillfälle sal 208

14/2 Torsdag (Alla Hjärtans dag )
Na17 till Karolinska på studiebesök

15/2 Fredag

 


Vecka 8


 

18/2 - 22/2 SPORTLOV

 


Vecka 9


 

25/2 Måndag

26/2 Tisdag

27/2 Onsdag

28/2 Torsdag

1/3 Fredag
Första utkast Rapport GY-arbete lämnas in, gäller NA SA EK

 


Vecka 10


APL VO18

4/3 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle sal 208

5/3 Tisdag (Fettisdagen)

6/3 Onsdag
16.00-17.00 Provtillfälle sal 208

08:30-09:30 Representantmöte elevkåren.
Läs mer om elevkåren ->>

7/3 Torsdag
10.00-11.00 Skolkonferens

8/3 Fredag (Internationella kvinnodagen)

 


Vecka 11


 

Populum elever

APL VO18

11/3 Måndag
11.30-18.00 SA17 deltar i en utbildning i Linköping inför vårens skolval om platser i EU-parlamentet.

12/3 Tisdag
09.00 NP SVE/SVA del B (åk9) 45-60 min + 140 min

13/3 Onsdag

14/3 Torsdag
09.00 NP SVE/SVA del C (åk9) 200 min

15/3 Fredag

 


Vecka 12


20-24/3 Studieresa Spanien, spanskaelever steg 3

Klassråd

APL VO18

18/3 Måndag

19/3 Tisdag
UTVECKLINGSDAG elever lovdag

20/3 Onsdag (Vårdagjämning)

21/3 Torsdag
10:00-11:00 Elevkårsmöte - Inställt
Läs mer om elevkåren ->>

22/3 Fredag

 


Vecka 13


Dags att skicka in ansökan för skolkort inför läsår 19-20. Sista ansökningsdag 10 Maj.
Läs mer på flen.se ->>

APL VO18

25/3 Måndag (Våffeldagen)
15.40-17.00 Provtillfälle sal 208

26/3 Tisdag

27/3 Onsdag
16.00-17.00 Provtillfälle sal 208

28/3 Torsdag

29/3 Fredag
Andra rapporten GY-arbete lämnas till handledare och opponent, gäller NA, SA, EK

 


Vecka 14


APL VO16

5/4 - 8/4 Polenresa Lärl2, VO2 och NA2 

1/4 Måndag
09:30-10:30 Representantmöte elevkåren
Läs mer om elevkåren ->>

2/4 Tisdag
09.00 NP SVE/SVA 1, del B. 120 min/180 min

3/4 Onsdag
13.00-15.30 Långsjö teater + workshop
(Naturum i Nyköping) i Aulan Stenhammar
Na18 - Biologi
Sa18 - Nk 1b
Lärling/VO18 - Nk 1a1
De som läser Naturkunskap i gymnasiegruppen
Na16Sa16 Hållbart samhälle

4/4 Torsdag
09.00 NP SVE/SVA 1, del C. 180 min

17.00 vid ICA Flen, Manifestation
"Nu krokar vi arm mot våld!"
Flens kommun och Kvinno- & ungdomsjouren Malva i Flen.  Läs mer ->>

5/4 Fredag

 


Vecka 15


APL VO16

5/4 - 8/4 Polenresa Lärl2, VO2 och NA2 

Populum elever

8/4 Måndag

9/4 Tisdag
09.00 NP Engelska (åk9) del B 90min+50 min

10/4 Onsdag
09.00 NP SVA/SVA 3, del A. 240 min

11/4 Torsdag
09.00 NP Engelska (åk9) del C 80min

12/4 Fredag
Resposseinarium GY-arbete, gäller NA SA EK

Heldag, NA17 studiebesök på MDH

 


Vecka 16


 

15/4 - 22/4 PÅSKLOV

 


Vecka 17


APL VO16
APL VO17

22/4 Måndag (Annandag påsk)

23/4 Tisdag
10:00-11:00 Elevkårens årsmöte. Dags att bestämma ny styrelse så är du intresserad kontakta oss!
E-post: PWs elevkår

24/4 Onsdag
15.40-17.00 Provtillfälle sal 208

13.00-15.00 Polisen informerar om polisutbildning, plan 200.

25/4 Torsdag
10.00-11.00 Skolkonferens (Flyttad till 9/5).

26/4 Fredag
Reviderad slutversion GY-arb. lämnas in för arkivering, gäller NA SA EK

 


Vecka 18


APL VO16
APL VO17

29/4 Måndag
GY-arb för Lärling och VO klart. Lämnas in för arkivering.

15.40-17.00 Provtillfälle sal 208

30/4 Tisdag (Valborgsmässoafton)
13.00-15.00 Studentdag, sal 549. (Schemabrytande).
På programmet:
    Polisen informerar
    Att tänka på inför balen
    Studentdagen 6 juni
    Övning Studentsången
    Mösspåtagning

09.30-11.00 killar 8:1 besöker UMO ->>

1/5 Onsdag (Första Maj)

2/5 Torsdag
Prövning-blankett (juni och aug.) ska vara inlämnad

09.00 NP Eng 5 del C. 80 min (Yrkes)

3/5 Fredag
09.00 NP Eng 6 del C. 100 min (Högskoleförberedande + ev. hotell & turism)

 


Vecka 19


APL VO17

Populum elever

Klassråd

6/5 Måndag

7/5 Tisdag
09:30-10:30 Representantmöte elevkåren
Läs mer om elevkåren ->>

09.30-11.00 killar 8:1 besöker UMO ->>

8/5 Onsdag
09.00 NP Eng 5 del B. 90 + 50 min (Yrkes)

9/5 Torsdag
Två elever deltar i Molecular Frontiers, (Livestreaming) ->>

10.00-11.00 Skolkonferens

13.00-14.30 killar 8:1 besöker UMO ->>

10/5 Fredag
Två elever deltar i Molecular Frontiers, (Livestreaming) ->>

09.00 NP Eng 6 del B. 90 + 50 min (Högskoleförberedande + ev. hotell & turism)

OBS! Sista ansökningsdag skolkort.
Mer info på www.flen.se ->>

 


Vecka 20


APL VO17

13/5 Måndag
12.30-16.00 Friluftsdag Yrkesprogrammen år 2

15.40-17.00 Provtillfälle sal 208 Daniel D

14/5 Tisdag
12.30-16.00 Friluftsdag Studieförberedande år 2

15/5 Onsdag
09.00 NP MA del B+C (åk9) 80 min

15.40-17.00 Provtillfälle sal 208 Daniel D

16/5 Torsdag
Demokratidag

17/5 Fredag
09.00 NP MA del D (åk9) 100min

18/5 Lördag
Studentbal

 


Vecka 21


 

20/5 Måndag
09.00 NP Ma 3b (EK)+c (NA) del B, C,D.
B: 60 min
C: 60 min
D: 120 min

21/5 Tisdag
09.00-10.30 killar 12:1 besöker UMO ->>

08.30-09.30 NP SVA (sfi B och C)

22/5 Onsdag
Skolval EU-valet

09.00-14.00 NP Ma 1a del B, C,D. (Yrkes + Vård)
B: 60 min
C: 60 min
D: 120 min

23/5 Torsdag
08.30-12.30 NP SVA (sfi B och C)

09.00 NP Ma 2b del B, C, D. (SA)
B+C: 120 min
D: 120 min

24/5 Fredag

 


Vecka 22


 

27/5 Måndag
15.40-17.00 Provtillfälle sal 208

28/5 Tisdag

29/5 Onsdag
Sista dagen för betyg åk 3

15.40-17.00 Provtillfälle sal 208

Inlämning av läromedel, dator m.m. Enligt separat schema. Studenter

30/5 Torsdag (Kristi himmelsfärdsdag)

31/5 Fredag
LOVDAG

 


Vecka 23


 

Populum elever

3/6 Måndag
AKTIVITETSDAG -(schemabrytande dag för elever och personal)
09.00 Samling Stora planen vid Hammarvallen för utspridning på förvalda aktiviteter. Lunch serveras vid Hammarvallen.
Dagen pågår från kl. 09:00 fram till 15:00.

4/6 Tisdag
08.30-12.00 12:1 och 8:1 har fältstudiedag vid Stenhammars slott.

08.30-09.30 tjejerna 8:1 och 12:1 besöker UMO ->>

Inlämning av dator, enligt separat schema.

5/6 Onsdag
Inlämning av dator, enligt separat schema.

Vidare till Transportstyrelsen om Studentflak och karnevalståg ->>6/6 Torsdag (Sveriges Nationaldag)
STUDENT

7/6 Fredag
LOVDAG

 


Vecka 24


 

10/6 Måndag
Inlämning av läromedel åk 1 o 2

11/6 Tisdag
09.00-15.00 PRÖVNING

12/6 Onsdag

13/6 Torsdag
Avslutning åk 9, 1 och 2

Ettor och tvåor studieförberedande-, VO- och lärlingseleverna:  
09.00  Avslutning i Amfiteatern.
10.00 - 11.00 Mentorstid i salarna på plan 5. SANA1 sal 514 och SANA 2 sal 510, lärling sal 512, VO sal 548.

IM- och Sprinteleverna:
09.00 Mentorstid på plan 5. BAS sal 548, 8:3 sal 544,  8:2 sal 549, 8:1 sal 510, 12:1 sal 234, 12:2 sal 512 och  IM sal 514.
10.00 - 11.00 Avslutning i Amfiteatern.

14/6 Fredag
UTVECKLINGSDAG

 


Vecka 25


 

17/6 Måndag
UTVECKLINGSDAG

18/6 Tisdag
UTVECKLINGSDAG

19/6 Onsdag
UTVECKLINGSDAG

20/6 Torsdag
UTVECKLINGSDAG

21/6 Fredag (Midsommarafton)
SOMMARLOV

- - - - - - - -

 

© 2017 Prins Wilhemgymnasiet. All Rights Reserved. Designed By JoomLead
Flens Kommun, Prins Wilhelmgymnasiet, 642 37 FLEN | Leveransadress: Violentorget 7 | Entréadress: Violentorget 5 | Telefon: 0157- 430 504 | E-post