Alla anmälningar sker till rektor på respektive enhet!

 

Lärare från arbetslag SANAEK:

Ingela Berglund
Förstelärare
Historia och religion
Telefon 0157-430 512
E-post

 

Lärare från arbetslag YRKE:

Katarina Hallin
Vård- och omsorgsämnen
Telefon 0157-430 516
E-post

Anders Osbeck
El
Telefon 0157-430 520
E-post

 

Lärare från arbetslag IM:

Britt-Louise Johansson
Svenska, Svenska som andraspråk och administrativa ämnen
Telefon 072-200 29 44,
0157-430 551
E-post

Maria Hölscher
Svenska, engelska och svenska som andraspråk
Telefon 0157-430 508
E-post

Marie Celing
SVE, SVA
Telefon 0157-430 508
E-post