Swedish Albanian Arabic Bulgarian Croatian Czech Dutch English Estonian French German Greek Persian Polish Romanian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish

Alla anmälningar sker till rektor på respektive enhet!

 

Lärare från arbetslag SANAEK:

Ingela Berglund
Förstelärare
Historia och religion
Telefon 0157-430 512
E-post

 

Lärare från arbetslag YRKE:

Katarina Hallin
Vård- och omsorgsämnen
Telefon 0157-430 516
E-post

Anders Osbeck
El
Telefon 0157-430 520
E-post

 

Lärare från arbetslag IM:

Britt-Louise Johansson
Svenska, Svenska som andraspråk och administrativa ämnen
Telefon 072-200 29 44,
0157-430 551
E-post

Maria Hölscher
Svenska, engelska och svenska som andraspråk
Telefon 0157-430 508
E-post

Marie Celing
SVE, SVA
Telefon 0157-430 508
E-post

PW Social