Arbetslagsledare Katarina Hallin


Ämneslärare

Bild saknas Ingvar Larsson Anders Osbeck
Ingvar Larsson
Handelsämen, matematik
Telefon 0157-430 520
E-post
Anders Osbeck
El
Telefon 0157-430 520
E-post
Stefan Hellman Bild saknas Göran Jonsson
Stefan Hellman
Handel och Ekonomi, APU/APL, Lärling
Telefon 0708-50 33 72
E-post
Göran Jonsson
Lärling, Yrkesämnen
Telefon 076-890 43 56
E-post
Bild saknas Jan-Håkan Svensson Katarina Hallin
Jan-Håkan Svensson
Idrott
Telefon 0157-430 520
E-post
Katarina Hallin
Arbetslagsledare
Vård- och omsorgsämnen
Telefon 0157-430 511, 073-419 86 31
E-post
Bild saknas Ulrika Pettersson Bild saknas Ola Säfström
Ulrika Pettersson
Vård- och omsorgsämnen
Telefon
E-post
Ola Säfström
APL
Telefon
E-post
Bild saknas Daniel Danon Bild saknas Björn Ellebro
Daniel Danon
Elevhandledare
Telefon 070-998 52 80, 0157-430 551
E-post
Björn Ellebro
Stödundervisning
Telefon 0157-430 511
E-post
Bild saknas Katarina Högberg Eriksson Britt-Louise Johansson
Katarina Högberg Eriksson
Vård och omsorgsämnen
Telefon 0157-430 511
E-post
Britt-Louise Johansson
Svenska, Svenska som andraspråk och Kommunikation
Telefon 072-200 29 44,
0157-430 551
E-post
Bild saknas Emma Karlsson Bild saknas Marianne Roos
Emma Karlsson
Stödundervisning
Telefon 0157- 430 524, 073-383 45 26
E-post
Marianne Roos
Barn- och fritidsämnen, Vård- och omsorgsämnen
Telefon 0157-430 511, 070-749 53 08
E-post
Bild saknas Joakim Sjölund Bild saknas Åke Carlsson
Joakim Sjölund
Ekonomi, religion, samhällskunskap, matematik och geografi
Telefon
0157-430 508
E-post
Åke Carlsson
Gy-gruppen
Telefon

E-post